KVILJOODDEN

Stikker ut fra de flere kilometer lange sandstrendene, og er en attraktiv rasteplass for et stort antall vadefugler. God lokalitet for den fåtallige splitterna. Lommer, dykkere og dykkender raster gjerne på sjøen. Utsikt til sjøfuglkolonien på Rauna.

Adkomst: Parkering ved Hanangermona ved Søndre vei mellom Vanse og Farsund. Kyststien passer rett ved.

Sidekart