HAVNEHAGEN

Idyllisk edelløvskog med et bra utvalg av sangfugler. Vendehals, bøksanger og kjernebiter er blant karakterartene i sommerhalvåret.

Adkomst: Grusvei 200 m øst for Vanse barneskole. Vanse barneskole ligger 0,5 km inn veien mot Tomstad fra FV43. Til høyre etter 150 m inn denne veien. Parkering ved Vanse skole.

Sidekart