KYSTSTIEN

Mange stier langs kysten har nå blitt koblet sammen, merket og skiltet slik at du kan gå fra Loshavn langs alle strendene til Lista fyr og videre til Jøllestø. Stien er totalt ca 3 mil i et av landsdelens flotteste kystlandskap med strender av sand og rullestein, yrende fugleliv og frisk havluft. Det mest krevende partiet er «Kirkestien» mellom Loshavn og Lomsesanden, ellers er terrenget flatt og og stien lettgått. Partiet mellom Verevågen og Stavstø er utsatt for høye bølger og springflo. Mellom Stavstø og Jøllestø kan underlaget være bløtt og fuktig.

Kyststien går gjennom landskapsvernområder og områder med fuglefredning. Vis hensyn til fuglelivet, mye vadefugl og trekkfugler hekker og raster langs denne kystlinja.

Stien er tilrettelagt for rullestol fra Verevågen mot Lista fyr. Våren 2016 forventes hele denne strekningen å være ferdig tilrettelagt for rullestol. Fra Lista fyr til Tjørveneset følger kyststien offentlig vei.

Kulturminner:
Langs kysten av Farsund og Lista finnes det mange spennende kulturminner. En del av dem er merket av på kartet, så det anbefales å ta en ekstra titt her før man starter selve turen!

Adkomst
Parkering mange steder. Loshavn, Lomsesanden, Husebysanden, Havik, Østhasselstrand, Bausje, Borshavn, Lista fyr, Verevågen og Stavstø har parkeringsplass.

Gradering: Krevende
Lengde: Ca 30 km

Sidekart