KYSTSTIEN

Stier langs kysten på Lista er merket og skiltet slik at du kan gå fra Loshavn langs alle strendene til Havika og fra Steinsvika ved Bausje til Varnes fyr.

De to turløypene langs Listastrendene går i ett av landsdelens flotteste kystlandskap med strender av sand og rullestein, yrende fugleliv og frisk havluft.

Det mest krevende partiet i øst er «Kirkestien» mellom Loshavn og Lomsesanden, ellers er terrenget flatt og og stien lettgått til Jølle.

Partiet mellom Verevågen og Stavstø er utsatt for høye bølger og springflo.

Mellom Stavstø og Jøllestø kan underlaget være bløtt og fuktig. Fra Jølle blir det mer kupert. Først følger man vei til Håle, der sti er merket over Sedberget og ned til Snekkestø. Fra Snekkestø går man over "Vondestien" til Udal. Fra Udal er det merka sti over Tjortemyra til Varnes.

Kyststien går gjennom landskapsvernområder og områder med fuglefredning. Vis hensyn til fuglelivet, mye vadefugl og trekkfugler hekker og raster langs denne kystlinja.

Stien er tilrettelagt for rullestol fra Verevågen mot Lista fyr. Fra Lista fyr til Tjørveneset følger kyststien offentlig vei.

NB! Marka ble i 2017 tilbakeført til grunneierne fra Forsvaret. I dette området foreligger det ikke avtale om merking og skilting. Fra 21.10.21 er det ikke avtale om merking og skilting av sti på Kviljo, mellom Havika og Nesheim.

Kulturminner:
Langs kysten av Farsund og Lista finnes det mange spennende kulturminner. En del av dem er merket av på kartet, så det anbefales å ta en ekstra titt her før man starter selve turen!

Adkomst
Parkering flere steder: Loshavn, Lomsesanden, Husebysanden, Havik, Nesheimsanden, Bausje, Borshavn, Lista fyr, Verevågen og Stavstø har parkeringsplasser.

Gradering: Lette etapper.

Etapper/distanser:

Varnes-Udal:2,6 km
Udal-Snekkestø: 1,1 km
Snekkestø-Jølle: 2,4 km
Jølle - Verevågen: 3 km
Verevågen - Lista fyr: 2,4 km
Lista fyr – Tarebua: 3 km
Tarebua – Bausje: 3,1 km
Østhasselstrand – Nesheim travbane: 2,4 km

Havika – Husebysanden-Alcoa Idrettspark: 3,9 km
Alcoa Idrettspark - Lomsesanden: 2,6 km
Lomsesanden – Loshavn: 1,5 km

Sidekart