Eivindshellevarden (tidligere kjent som St. Olavsvarden*) – 360 moh.

Ett av Farsunds fineste turmål. Her får man utsikt i alle retninger fra toppen av Ravneheia. Gode stier og noe grusveier. Det er tre steder å parkere.
Letteste turen er fra Midvann. Her går man langs vannet, opp et skar og forbi den gamle heiegården Lia til Øyvindsel og Eivindshellevarden.
Man kan også begynne ved Straumen. Her følger man grusveien inn langs Straumen og Framvaren, før man tar opp stien langs Fossekleiva. Her kan det være ganske fuktig underlag, men svært idyllisk langs den sildrende bekken. Oppe på grusveien tar man til høyre ut mot Nørskår og videre på stien fra Nøskår mot Eivindshellevarden.
Starter man ved Hølen ved innløpet til Ravneheitunellen, går første delen av turen opp den såkalte «Svingveien» i Ingerskleiva. Denne stien er en opplevelse i seg selv der den svinger seg oppover den bratte lia opp til Nørskår. Herfra er det sti videre til Eivindshellevarden.

*Eivindshellevarden er det mer riktige navnet på denne toppen. St. Olavsvarden har vist seg å være en varde som ligger lengre vest. Derfor har dette turmålet fått navn etter gården som ligger rett ved. Denne gården heter Eivindshelle.

Avstander:
Midvann - St. Olavsvarden: 3,2 km
Straumen - Nørskår: 2,8 km
Hølen (Ravneheitunellen) - Nørskår: 2,3 km
Nørskår - St. Olavsvarden: 3,1 km
Kulturminner:
Fossekleivhelleren
Rødland på Heia (røys)
Hoskuldsnes
Nørskår – tufter etter bosetning
Bjørkedalen – ruiner etter løe
Løslåta – skålgroper
Dyblemyr – rester etter bygning
Øyvindsel – gard fra 1590-åra
Øyvindselvollan – rester etter sommerløe
Kvernhus
Lia – gard fra 1611
Gamle Livegen
Gamle Nørskårvegen
Hoskuldsnes – funn fra steinalderen
Lindland – funn fra steinalderen
Parkering:
-
Midvann. Midt på den gamle veien over Ravneheia.
- Straumen. Kjør inn grusveien fra Hanesund mot Straumen.
- Hølen ved inngangen til Ravneheitunnelen. Ta av mot Bjørnestad før tunnelen.
Sidekart