STRAUMEN

Ved Straumen bru er det ny parkeringsplass med kort vei til en gresslette innunder trærne ned mot vannet. Utløpet av Framvaren er et naturreservat med rikt fugleliv og flott løvtreskog.

Sidekart