Hva er Kystled?

Kystleden er et tilbud om rimelig overnatting langs kysten, åpent for alle. Tanken er å gi flere mulighet til å oppleve skjærgården med både natur og kystkultur i fokus.

Standarden på hyttene er enkel, og du må selv vaske etter deg - men prisen er lav! Størrelsen varierer fra to sengeplasser, til å være store nok for en hel skoleklasse.

KystledFor at flest mulig skal få tilgang kan du leie samme hytte maks en uke sammenhengende.

Kystled Lister omfatter kystkommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal, og ble opprettet på sensommeren 2013. Vi er derfor helt i startfasen, men håper å utvide med flere hytter og et bedre tilbud etterhvert.

Videre håper vi at dette kan inspirere til et aktivt friluftsliv langs kysten, og en mulighet til å bli bedre kjent med Listers vakre og varierte skjærgård.

Vil du vite mer om Kystleder i Norge kan du lese her kystled.no

Sidekart