SUTNØY

Friluftsområde mellom Hausvik
og Korshamn.

Tilrettelegging: 
Tre trebrygger og stor steinbrygge.
Flytebrygge for dyptgående båter. Toalett, gressplen og sandstrand. Fint turområde, gode teltmuligheter.

Lokalisering:
Sutnøy ligger nordvest for Korshamn og Kjøpsøy. Langholmen sørvest for Sutnøy hører også med til friområdet.

Natur og kultur:
Sutnøybukta nordøst på øya er ei lun bukt med sandstrand innerst. Øya er knausete med lyng og gras mellom fjellknausene. Langholmen like utenfor er avlang med oppsprukket fjell. En frodig dal med gamle husmurer finnes midt på øya. Det er i tillegg påvist to steinalderboplasser og ei gammel hustuft på Sutnøy, derfor er dette et bevaringsområde for fortidsminner.

Egnethet:
I den lune Sutnøybukta er det fine forhold ved de fleste vindretninger. Sandstranda er barnevennlig og bukta er fin å bade i.
På Sutnøy er det fint og åpent terreng å gå i og her har man flott utsikt utover fra Brennevinsfjellet på 66 m.o.h.

Sidekart