SÆLØR

Øygruppen Sælør ligger like sør for Korshamn, nordvest for Lindesnes fyr.

Tilrettelegging:
Trebrygge bak moloen syd i havna. Her er det bord og benker, grillmulighet og badestige. Det kan også fortøyes til den offentlige kaia nord for skolen på østre Sælør. Toalett i sjøbua ved siden av skolen. Når man har fortøyd er mulighetene gode for fantastiske fotturer i det åpne landskapet, både på den vestre og østre øya. 

Skolehuset kan leies ved å kontakte Lyngdal Kultursenter, tlf. 38 33 40 40, post@lyngdalkulturhus.no

Natur og kultur:
Deler av øyene er nå skjærgårdspark. Området har en lang historie, har flere forminner og er derfor fredet. Sælør består av flere øyer, men det er østre og vestre Sælør som er hovedøyene. Disse er bundet sammen av en molo som ble bygd for å bedre havneforholdene.

I området rundt Vågen er bebyggelsen tett. Terrenget er åpent og kupert med mye berg i dagen og et unikt kulturlandskap. Det er et stort botanisk mangfold på øyene, men for det meste domineres vegetasjonen av gras og lyng.

Steingjerder og rydningsrøyser vitner om tidligere tiders drift av områdene. Sauebeite og sviing har vært vanlig på øyene, men opphør av dette gjør at busker og trær vinner innpass. Mye historie er knyttet til sagaøya Sælør hvor Olav den Hellige overvintret i 1028. Kirkeruiner og kirkegård finnes her. Tre middelaldervrak ligger på havbunnen ved øyene. På Kikkerheia er det ei lett synlig kompassrose.

Sidekart