EPLEDAL

Skjærgårdspark og friluftsområde
med mange fasiliteter.

Lokalisering:
Området ligger på vestsiden av Grønsfjorden, ca. 5 km nordøst for Korshamn.

Adkomst:
Steinbrygge med handicap-tilpasning.
Bilvei helt fram til området og parkeringsplass. 
Egen handicap-parkering.

Tilrettelegging:
Stort gressområde, sandstrand og flere turstier.
Sandstrand i Lindestø 400 m sør for området mot Kåveland. Benker og griller, gapahuk, HC-toalett og søppelhåndtering. Sandvolleybane, sandkasse og sklie for barna.

Overnattingsmuligheter: 
Det er tillatt å telte på gressområdene, unntatt i hagen til våningshuset.

Utleie av våningshuset:
Kontakt Skogselskapet i Agder

Utleie av Løa:
Kontakt Skogselskapet i Agder

Områdebeskrivelse:
Epledal er grønn og frodig og består både av innmark og utmark. Den gamle gården i Epledal eies i dag av Skogselskapet i Agder.
Terrenget utover langs bukta er kupert og består av to markerte koller. Her vokser skogen ganske tett. Lenger inne finnes en skogfrøplantasje. 
Området har mange kulturminner fra nyere tid.

Egnethet:
Epledal er tilgjengelig både fra sjø og land.
Det går bilvei helt fram og stedet er meget flott som utfartsområde for hele familien.
I den indre delen av bukta er det lunt. 
Flotte fotturer i skogen, langs sjøen og opp på Erikstadtoppen.

Sidekart