Bærøy 

Kommunalt friområde på Bærøy
i Rosfjorden mellom Austad
og Hausvik.

Tilrettelegging
Fire trebrygger, flytebrygge for dyptgående båter og gangbroer mellom bryggene. Toalett, barnevennlig badepoll på innsida av en av bryggene. Mange fine oppholdsområder. Søppelhåndtering. God plass til mange båter.

Lokalisering: 
Bjørga er den sørlige delen av Bærøy som ligger på østsiden av Rosfjorden nord for Hausvikodden. Kjeholmen ligger like sør for Bjørga på nordsiden av sundet mellom Hølen og Rosfjorden.

Natur og kultur:
Både Kjeholmen og Bjørga er småkuperte med knausete røsslynghei og mye einer. Lune grassenger finnes mellom fjellknausene og bjørk- og furuskog vokser innimellom. 
Det er mange spor etter fast bosetning på Bjørga i form av rydningsrøyser og tufter.

Egnethet:
Sammen med Bjørga utjør Kjeholmen et yndet landingssted for båtfarende. Her er flere brygger som gjør området lett tilgjengelig.

Sidekart