LISTEID BÅTTREKK

Gå innenskjærs forbi Lista. Når det er rusket på havet, er det lunt og fint i Framvaren, Helvikfjorden og Kjørrefjord.

Ta båttrekket mellom Sigersvoll og Listeid, en unik opplevelse og en gammel historisk seilings-led, ca 2 kilometer over land. 
Båttrekket er åpent i fellesferien, hele dagen hvis behov. Ellers i sommersesongen, etter avtale.
Tar båter opp til ca 34 fot.
Seilingshøyde under Straumen bro: 2,50 m. Høyere båter krever åpning av den gamle svingbroa. Dette kan ordnes, ved behov.
Ring for avtale.

Eilef Liland, 995 67 498 / 38 39 78 56

Sidekart