TANGEN

Tilrettelagt skjærgårdspark på østsiden av Fedafjorden.

Tilrettelegging:
Steinbrygger med HC-tilpasning. Bord, benker og bålpanne. Toalett. God plass til telting. Sti fra Håland, parkeringsplass ved Hålandsvannet.

NB! Frakteskipstrafikk i fjorden kan gi høye bølger inn mot brygga.

Adkomst fra land:
Fra FV 465, like nord for Gjervollstad, går den kommunale grusveien ned til Håland og Hålandstrand ved Fedafjorden.

Natur og kultur:
Tangen er en odde som stikker ut i Fedafjorden sør for Hålandstrand. Området rundt Tangen er bratt, og flere steder er det helt uframkommelig. Selve Tangen er et flatere område med svaberg langs sjøen og gressvoller lenger oppe. På 17- og 1800-tallet var Tangen ei av utslåttene til gården Håland. På Tangen finnes flere styvingstrær av bjørk og rogn, rydningsrøyser, slåtteteiger og tufter etter høyløer.

Egnethet:
Tangen kan man nå med både båt og til fots. Med parkering ved Hålandsvannet og bilvei helt ned til Hålandstrand er området lett å komme til fra land. På Tangen er det fine teltplasser på gressvollene. Fint å ta krabber langs svabergene med rive.

Sidekart