HÅLANDSTRAND

Friluftsområde på østsiden av Fedafjorden.

Tilrettelegging:
Steinbrygge og båtrampe, også egnet for kajakk. Bord og bålpanne. Vei ned til Hålandstrand fra Håland. Parkering ved Hålandsvannet.

NB! Frakteskipstrafikk i fjorden kan gi høye bølger inn mot brygga.

Lokalisering:
Fra FV 465, like nord for Gjervollstad, går den kommunale grusveien ned til Håland og Hålandstrand ved Fedafjorden.

Natur og kultur:
Gården Håland ligger mellom Fedafjorden og Hålandsvannet. I vår tid er det bare én fastboende på Håland, men kulturlandskapet holdes i hevd. Her har vært folk i lang tid, ei steinøks på kanskje 4000 år er funnet på gården. Veien som går ned til stranda ble bilvei først i 1953. Det knytter seg historie til flere av veiene på Håland, og da særlig «Den gamle rideveien» som gikk ned Skibedalen til fjorden. Langs denne vegen er det funnet flere kulturminner, blant annet noe som kan være et kapell og en gravplass.

Egnethet:
I Hålandstrand kan man gå i land fra båt. Med parkering ved Hålandsvannet og bilvei helt ned til Hålandstrand er området lett å komme til fra land.

Sidekart