TORSØYENE

Godt tilrettelagt friluftsområde i Lafjord (Flekkefjorden) med mange fasiliteter.

Tilrettelegging:
Trebrygger med god plass, gangbroer mellom øyene. Gapahuk, grillbu, paviljong, gressområder, sandstrand og gode bademuligheter. Ti bord, benker og flere griller. Vannkran og toaletter. Fine turmuligheter.

Lokalisering:
Torsøyene ligger på fjordens østside i innseilingen til Flekkefjord like under bratthenget av Lafjell.

Natur og kultur:
Torsøyene består av to øyer, Lille og Store Torsøy. Begge øyene har kupert terreng med blandingsskog med furu som hovedtreslag. Blåbær og røsslyng dominerer i feltsjiktet. På de tilrettelagte stedene er det anlagt plen. En gangbro over det smale sundet binder de to øyene sammen. Torsøyene ble gitt som gave fra den lokale banken til Flekkefjords befolkning.

Egnethet:
Torsøyene er et populært utfartssted for sjøfarende på fjorden. De godt tilrettelagte bryggene tillater også dyptgående båter å legge til. Sandstrand og plener gir gode muligheter for bading og lek.

Sidekart