TARMEVIKA

Skjærgårdsparkområdet Tarmevika ligger midt på østsiden av Andabeløy. Her er det nyrestaurert steinbrygge med lavt trinn og benk. Bukta er ryddet for stein.

Natur og kultur
Fra Tarmevika skråner terrenget svakt oppover på land. Skog av lind, bjørk, hassel og furu vokser tett her, men kulturlandskpapet åpenbarer seg når man kommer litt opp fra
sjøen. Her er gammel dyrka mark med steinsettinger, gamle husmurer og løpestreng ned til stranda. Stedet er lunt og frodig.

Egnethet
Tarmevikas beliggenhet gjør den til et egnet sted når vinden står på fra vest. Her er fine oppholdsarealer i kulturlandskapet, og rikelig med teltplasser. Det bratte terrenget rundt gjør at stedet kun er tilgjengelig fra sjøsiden.

 

Sidekart