PRESTØY OG NARVØY

Skjærgårdspark vest for Kirkhamn på Hidra. 

Tilrettelegging:
Trebrygge og fortøyningsbolter på Prestøy. Sittestubber og bålpanne. Grasslette, fine oppholdsmuligheter med ly for vestlig vind og gode bademuligheter.

Lokalisering:
Prestøy og Narvøy ligger i skjærgården vest for Kirkehamn, mellom Dragøy og Kådøy.

Natur og kultur:
Prestøy er en av de største øyene rundt Hidra.
Et smalt sund skiller Narvøy fra Prestøy. Begge øyene er uten trær, og Prestøy preges av å være beitet av sau og svidd. Vegetasjonen domineres av gras og kystlynghei i forskjellige utviklingsstadier, og øya er et viktig område for biologisk mangfold. Det er berg og stein er i dagen flere steder. På nordøst-siden av Prestøy, i bunnen av Kjerringvika, er det påvist fornminner som gravplass, steinalderboplass og fangstlokalitet med to strandtufter.

Egnethet:
Av øyene vest for Hidra er Prestøy en av de virkelige perlene. I Kjerringvika er det fint å gå i land og øya er så stor at man kan ta lange fotturer i det åpne landskapet.

Sidekart