SANDVIGSBUKTA NORD PÅ VIKELEN

Vikelen med holmene Røysekattholen, Stolsholmen, Steinsholmen, Leitsholmen og Gåsøy er offentlig friluftsområde.

Tilrettelegging:
En mindre trebrygge i Sandvigsbukta. Grillmulighet. Fin badestrand, flott ettermiddagsplass.
Plass til 2-3 båter.

NB! Grunt inn mot brygga. 

Lokalisering:
Vikelen og holmene rundt ligger mellom Ullerøy og Lindholmen.

Natur og kultur:
Vikelen er ei småkupert øy som stort sett er bar med ei og anna bjørk. Gåsøya er en småkupert holme med lite myrdrag midt på. Den er bevokst med lyng og gress. På Vikelen holdes vegetasjonen nede av sau på beite. Gravfelt med sju gravrøyser, ei enkelt gravrøys og en fangstlokalitet med fire tufter er påvist på Vikelen. På Leirsholmen og Gåsøya er det også påvist gravrøyser. I 1920 flyttet en mann ut til Gåsøy etter en krangel med kona. Han bygde seg et hus på 3x4 meter og levde på fisk. Han bodde her i tre år før han dro tilbake til kona.

Egnethet:
Siden området ligger værhardt til så er det begrenset hvor det er mulig å gå inn med båt. Særlig i bukta mot nord er det fint å slå seg til, her er også ei sandstrand. I de mange sund mellom holmene er det fint å ligge på svai på stille dager.

Sidekart