SVINNES I FRAMVAREN

Skjærgårdspark uten tilrettelegging. Ankringsmulighet og fine oppholdsmuligheter.

Lokalisering:
Svinnes ligger på Framvarens vestside,
sør for innløpet til Frestadbukta.

Natur og kultur:
Svinneset ligger som en liten utstikker ut i Framvaren og danner en lun poll mot nord.
På selve neset er det glattskurte svaberg mens skogen vokser tett innover på land.

Egnethet:
Bruken av området er båtbasert. I den lune pollen er det fint å ligge i le med båt. Padlere kan padle helt inn i enden av pollen og her finnes teltplasser. Her er svært gode sole- og bademuligheter med grunne områder for barn.

Sidekart