SKUDEVIGA

Skjærgårdspark helt øst på Langøy rett ved Kveldsundet.

Tilrettelegging:
Meget god plass med flere brygger, bålhus, toalett, benker, griller søppelhåndtering.

Fine bademuligheter og barnevennlige små bukter. Tursti til en topp med fin utsikt og videre over til Kjelleviga.

God dybde ved bryggene, egner seg for seilbåter. God ly for vestlig vind. Fine teltplasser langs Kveldsundet. 

NB! Pass opp for høyspent-ledningene som går over den innerste delen av bryggene.

Lokalisering:
Langøy ligger midt i Spindskjærgården, i den indre leden mellom Farsund og Korshamn. Området ligger på den nordøstlige delen mot Bugdøy og Kveldsundet.

Natur og kultur:
Området er kupert og for det meste dekket av furuskog. Noen åpne partier finnes innimellom.
I området mot Kveldsundet er terrenget flatere. 
Det er påvist tre gravrøyser i det nordøstlige hjørnet av området.

Sidekart