SIGERSVOLL

Friluftsområde ved Eidsfjorden i bukta innenfor Varnes fyr.

Tilrettelegging:
Steinbrygge, flytebrygge, båtrampe, toalett, søppelskap, benker. Fint og skjermet sted.

Spesielt egnet for båttrekket til Listeid.

Lokalisering:
Området ligger langs fylkesveg 652 i Sigersvollstranda hvor Eidsfjorden kommer inn fra vest.

Natur og kultur:
For å unngå den harde sjøen rundt Lista fyr har båtfarende helt siden vikingtiden, og kanskje enda tidligere, fraktet båtene sine over land mellom Eidsfjorden ved Sigersvoll og Listeid ved Framvaren. Funn av veier og steinrydding viser hvor vikingene skal ha dratt båtene sine over.
Moderne båttrekk har foregått siden 1937, da de brukte hester for å trekke båtene over. I dag drives båttrekket mellom Sigersvoll og Listeid av en lokalperson med traktor og henger. I bukta mellom selve tangen og Sigersvollstranda er det registrert et marint fornminne.

Kulturminner:
Ternehaugen
Sigersvollkleiva / Sigersvollsstronda
Sigersvoll / Gårdstun

Egnethet:
Stedet er tilgjengelig både fra land og sjø og er et knutepunkt i forbindelse med båttrekket. Brygga er i god stand og er egnet som iland- og ombordstigningssted for større båter. Her i pollen kan man legge seg inntil brygga i påvente av bedre vær på fjorden utenfor.

Sidekart