SANDVIKSTRAND

Friluftsområde på Farsundssiden ytterst i Fedafjorden.

Tilrettelegging: 
Dypvannskai og stor brygge. Landfast og vei ned fra . Ingen øvrig tilrettelegging. Egnet for seilbåter. 

Lokalisering:
Brygga ligger i Sandvikstrand ved Fedafjorden, like nedenfor gården Sandvik.

Natur og kultur:
Følger man den kommunale veien helt ned til sjøen så kommer man til Sandvikstrand. Fotturen på den vakre, svingete veien er en opplevelse i seg selv. Brygga ble bygd 1947-48 av Herad kommune som erstatning for tidligere brygge.

Egnethet: Brygga er i god stand og er egnet som iland- og ombordstigningssted. Brygga ligger utsatt til for vind fra nordvest, men ved rolig vær og andre vindretninger er det fint å legge til her og ta seg en tur oppover veien.

Sidekart