LOMSESANDEN
OG EINARSNES

Populært og barnevennlig friluftsområde.

Tilrettelegging:
Steinbrygge i østre ende av den langstrakte Lomsesanden. Bord og benk på brygga. Toalett og søppelskap ved turveien ut på Einarsneset. Parkering ved campingplassen.

Den store stranda Lomsesanden og alle de mindre strendene på Einarsnes gjør at området er svært attraktivt for bading og strandbaserte aktiviteter.

Nettet av turstier på Einarsnes gir gode muligheter for fotturer. Kyststi til Loshavn og mot Husebysanden. Turvei ut på Einarsnes, tilrettelagt for funksjonshemmede. Sitteplasser i kanonstilling i enden av turveien ut på Einarsnes. Det er fine fiskeplasser rundt Einarsnes.

Natur og kultur:
På Einarsnes er landskapet småkupert med svaberg og strender ved sjøen. Risbakk er det høyeste punktet på neset og rager 29,5 m.o.h. Plantelivet er rikt, og det vokser en rekke sjeldne planter her. Strandtorn opptrer spredt. Innslaget av gyvel på Einarsneset er stort, og i leskråninger kan gyvelen være fullstendig dominerende.

Østre del av Lomsesanden landskapsvernområde er kysthei, med høyeste punkt på 82,5 m.o.h. Herfra går terrenget bratt ned mot selve Lomsesanden som med sine 750 meter ligger ganske godt beskyttet for vær og vind. Innenfor sanddynene med marehalm og krypvier vokser et parti med furuskog plantet på 1930-tallet.

Historie:
Einarsnes var tidligere en del av kongsgården på Huseby. Marken var oppdyrket og det sies at de beste husmannsplassene under Huseby lå her. Midt på 1800-tallet ble husmannsplassene fraflyttet på grunn av sandflukt. Seks gravrøyser er påvist i området, fire av dem i det nordvestre området, ei sentralt på Einarsnes og ei på vestre Hummardus.

Sidekart