LISTEID

Skjærgårdspark innerst i Framvaren.

Tilrettelegging:
Steinbrygge, båtrampe, flytebrygge og forankringsbøyer. Benker og tursti sørover opp i heia.

Båttrekk over til Sigersvoll om sommeren. Båttrekket er åpent sommerstid og gir mulighet for å slippe å runde Lista med båt.

Lav flytebrygge egner seg for kajakk.

Lokalisering:
Brygga ligger ved Framvaren, på østsiden av Listeidet som strekker seg fra Listeid til Duvoll.

Natur og kultur:
Listeid har helt siden vikingtiden vært et sentralt sted på veien fra Framvaren og over til Eidsfjorden. Her har man dratt båtene over land for å slippe det værharde partiet utenfor Lista. Stedet ved brygga brukes i dag i forbindelse med båttrekket som foregår med traktor og tilhenger.

Egnethet: 
Som det eneste offentlige stedet i Listeidstranda er brygga et fint sted å gå i land for de båtfarende på Framvaren. Det er tilrettelagt parkering ved nedkjørselen til Listeid. Det anbefales å sette bilen her og gå den siste biten ned til brygga. Båtrampen kan brukes ved båtutsetting.

Sidekart