KVÅLESTRAND

Kommunalt friluftsområde i Åptafjorden.

Tilrettelegging:
Brygge i tre og betong. Båtrampe.

Gammel rutebåtbrygge. Grei landingsmulighet, mindre attraktivt som oppholdssted.

Sidekart