Tursti Nordberg Fort - Penne

Lister Friluftsråd samarbeider med Sørnorsk Kystnatur for å utarbeide tilrettelagt sti for rullestolbrukere fra Nordberg Fort til Penne. Stien på denne strekningen er planlagt å være ferdig i løpet av sommeren 2012. 'Utvalgte kulturlandskap Vest-Lista' er også delaktig i prosjektet. Mer info om utvalgte kulturlandskap her: Utvalgte kulturlandskap

Sidekart