Ordførerens tur til Bryggesåhommen søndag 16. august kl. 10.00

Oppmøte kl. 11.00 ved Eiken skule. Samkjøring kr. 100,- pr. bil.

Turen går på sti i noe ulendt terreng - ca. 1,5 km.
Båtskyss ved behov.

Ta med niste.

 

 

Bryggesåhommen er eit gammalt stølsmiljø på Hekkfjell - med bevarte bygningar og slåttmarkskjøtsel. I dette området finn ein og ei uvanleg blanding av edellauvskogs- og fjellplanter i om lag 700 meters høgde.

Program:

 

  • Guide John Fidjeland - stølslivet på Bryggesåhommen
  • Biolog Ellen Svalheim - skjøtsel av slåttemarka og Arvesølvprosjektet
  • Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2015 ved ass. Fylkesmann Tom Egerhei

 Arrangør: Lister Friluftsråd i samarbeid med Hægebostad kommune og Fylkesmannen i Vest-Agder

Sidekart