Nyansatt i Lister Friluftsråd

I august begynte Christian Landmark som medarbeider i Lister Friluftsråd. Christian skal primært arbeide med informasjon om ulike friluftsmuligheter, samt bedre tilrettelegging for friluftsliv i Lister.

Sidekart