Lister friluftsråd legger til rette for at du kan bidra til å begrense den marine forsøplingen av Lister.

Funnet et område som trenger å ryddes?
Registrer det på Ryddeportalen!

Vil du bidra?

Rydd selv - Kystlotteriet

Sammen med Skjærgårdstjenesten og kystkommunene har vi etablert Kystlotteriet i Lister. Her kan man ta med seg en sekk fra en av de mange utdelings-stasjonene, plukke marint avfall og sette fra seg det man samler inn, som blir hentet og levert til avfallsmottak. Fest et  Kystlotteri-lodd med navn og kontaktinformasjon på sekken med avfall du har samlet og bli med i trekningen om fine premier. Vi har en lokal trekning av premier fra vår region, i tillegg til den nasjonale trekningen.

Organsierte strandryddeaksjoner

Vi bidrar med motivasjonsmidler til lag, foreninger og skoleklasser som utfører organiserte strandryddeaksjoner. Ta kontakt med oss dersom dere vil gjennomføre en aksjon. Send en e-post til lister@friluftsrad.no.
NB! Organiserte strandryddeaksjoner må registeres i Ryddeportalen.

Sidekart