Stillingsutlysning – aktivitetsleder friluftsliv

Lister friluftsråd er det interkommunale friluftsrådet for Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord og Farsund kommuner. Regionen har et vidt spekter av friluftsmuligheter «fra hav til hei».

Vi søker ønsker å utvide staben med en aktivitetsleder som kan ta ansvar for friluftsrådets aktivitetstiltak. Vi vil i utgangspunktet ansette i inntil 100 % stilling, med varighet i 1 år. Mindre stillingsprosent kan vurderes. Stillingen har gode muligheter for å bli forlenget.

Den vi ansetter vil bli en del av en engasjert stab i et aktivt friluftsråd. Du vil få ansvar for våre aktivitetstiltak, som friluftsskoler, friluftscamper, Ung Ut, Tur sammen, læring i friluft og tiltak mot marin forsøpling.

Friluftsskoler og friluftscamper er friluftsrådets nåværende aktivitetstilbud til barn og ungdom i alderen 10-14 år, og arrangeres i skoleferier. Ung Ut er et aktivitetstilbud for ungdom med månedlige helgeturer året igjennom. Tur sammen er friluftsrådets lavterskeltilbud for organiserte fotturer på dagtid. Læring i friluft er friluftsrådets tilbud til skoler og barnehager som vil bruke naturen som pedagogisk arena. Av våre etablerte tiltak mot marin forsøpling vil du få ansvar for å sette fokus på frivillig opprydning og oppfølging av frivillige lag, foreninger og skoleklasser som vil rydde marint avfall. Friluftsrådets prosjekter er i hovedsak finansiert av tilskuddsmidler, og kan påvirkes og endres fra år til år.

Generelt vil den vi ansetter få ansvar for å planlegge, iverksette og gjennomføre aktiviteter, knytte kontakt og samarbeide med relevante personer og foreninger i medlemskommunene, samt andre samarbeidsparter om planlegging og gjennomføring. Videre kan man få ansvar for prosjektsøknader, rapportskriving og økonomistyring for de prosjekter man har ansvar for. Noe helgearbeid og reising innad i Lister-regionen må påregnes. Gode muligheter for medvirkning til utforming og planlegging av friluftsrådets framtidige aktivitetstiltak.

Ønsket tiltredelse er 1. september 2023.

Arbeidsoppgaver

- Lede, gjennomføre og videreutvikle friluftsrådets aktivitetstiltak

- Bistå medlemskommunene og lokale frivillige organisasjoner relevant for ansvarsfeltet

- Deltakelse i andre prosjekter i friluftsrådet ved behov

- Eventuelt søknader, rapportering og økonomistyring av prosjekter man har ansvar for

Kvalifikasjoner

- Relevant høyere utdanning innenfor friluftslivsfag og friluftslivspedagogikk. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning

- God erfaring og ferdigheter i friluftsliv

- Evner til å lede prosjekter rettet mot barn og ungdom

- Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse

- God lokalkunnskap om regionens friluftsmuligheter er en fordel

- Erfaring med og forståelse av frivillig organisasjonsarbeid er ønskelig

- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

- Gode IT-ferdigheter

- Førerkort klasse B

- Gyldig vandelsattest

Personlige egenskaper

- Engasjement for friluftsliv

- Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

- Målrettet, systematisk og løsningsorientert

- Fleksibel, selvstendig og initiativrik

- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

- Varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer

- Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere

- Arbeid i flott sørlandsk kyst- og innlandsnatur
- Et landsdekkende nettverk av friluftsråd med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling

- Lønn i henhold til KS’ Hovedtariffavtale

- Pensjons- og forsikringsavtaler gjennom KLP

Kontaktinformasjon
Christian Landmark, daglig leder, tlf. 971 32 728, lister@friluftsrad.no


Arbeidssted
Friluftsrådets kontorer i Torvgaten 2, 4550 Farsund

 

Søknad med CV sendes til:

Lister friluftsråd

Torvgaten 2

4550 Farsund

lister@friluftsrad.no

 

Nøkkelinformasjon:
Arbeidsgiver: Lister friluftsråd
Stillingsprosent: Inntil 100%

Stillingstype: Prosjektstilling med 1 års varighet, med gode muligheter for forlengelse

Startdato: 01.09.2023

Søknadsfrist: 30.05.2023

Sidekart