Landskonferanse Friluftsliv 2013

12.-14. juni arrangeres det Landskonferanse Friluftsliv i Sandefjord. På konferansen vil blant annet Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell snakke om visjoner for friluftspolitikken. I tillegg blir det mange andre interessante tema og innlegg som du kan lese om i programmet: Program Landskonferanse Friluftsliv. Konferansen arrangeres av bl.a. Direktoratet for naturforvaltning, Friluftslivets fellesorganisasjon og Friluftsrådenes Landsforbund. Påmelding innen 28. april på Friluftsrådenes Landsforbund sin hjemmeside: Påmelding Landskonferanse Friluftsliv

Sidekart