Til alle barnehager og SFO-er i Lister har Lister friluftsråd gleden av å gi tilbud om:

Friluftskurs for barnehager og SFO’er med Bjarne T. Høgelid

Kurset er beregnet til å være i 2 timer. Kan gjerne utvides for å gi rom for samtale og spørsmål underveis.

Kurset holdes ute ved en leirplass hvor vi kan ha bål. Hvis det regner og dere ikke har mulighet til å være under tak, så kan vi være inne.

Innholdet er som følger:

 • Et lite bålkurs
 • Friluftslivets historie
 • Barn og natur
 • Rammeplan og friluftsliv
 • Mat og friluftsliv
 • Småbarn/storbarnsavdeling og friluftsliv
 • Organisering: Dags-, ukes- og månedsrytme
 • Mikrokosmos
 • Voksenrollen

  Kursholder vil gjerne ha innspill og spørsmål, både underveis og etterpå.

Interessert?
Ta kontakt med kursholder Bjarne Tysse Høgelid på 922 88 186 eller Bjarne-lister@friluftsrad.no

Kurset er finansiert av Miljødirektoratet, via Friluftsrådenes Landsforbund.

Om kursholder Bjarne T. Høgelid:

1998-2001: Gikk på idrettslinje på VGS i Bergen med mye fokus på friluftsliv.

2001-2009: Etter 3 år på videregående med mye idrett og natur, begynte han å jobbe på treningssenter som personlig trener i Bergen. Der brukte han naturen mye under trening av kundene.

2008-2017: Ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i natur og friluftsliv 2008. Jobbet i flere frilufts barnehager i Bergen frem til 2017.

Fra 2013 var han friluftslivs- og konseptansvarlig i Fana gårds og frilufts barnehage. Det innebar å veilede, kurse, motivere og engasjere.

2018-d.d.: Flyttet til Farsund. Driver småbruk og begynte å jobbe i Lister friluftsråd. Der har han holdt friluftskoler, og friluftskurs i barnehager og SFO. Har også startet opp Lister utetrening, hvor naturen brukes som treningsarena.

Sidekart