Kyststien for alle - høsten 2020

Felles turer på kyststien på Vest-Lista høsten 2020

Tirsdager fra 25. august. Oppmøte kl 12.00.

Guide/lokal kjentmann loser og forteller i tillegg til en turleder.

Dato: Oppmøtested. Etappe. (Distanse t/r)
25/8: Lista fyr. Lista fyr - Verevågen. (4,8 km)
01/9: Verevågen P. Verevågen - Jølle. NB! Dyr på beite. (6 km)
08/9: Jølle. Jølle - Snekkestø.(5,8 km)
15/9: Jølle. Snekkestø - Uddal (Vondestien) - Ellenes. (4 km). Organisert transport fra Jølle til Snekkestø og fra Ellenes tilbake til Jølle.
22/9: Ellenes. Ellenes - Uddal - Tjortemyra - Varnes. (6,5 km)

OBS! Bruk tursko eller støvler!

Dersom etappene blir for lange å gå tur-retur, oppfordres deltakere til selv arrangere samkjøring seg i mellom i mindre grupper og parkere en bil i hver ende av etappene.

NB! Enkelte steder har begrenset parkering. Vis hensyn til grunneier/rettighetshaver ved plassering av bil.

Se også turforslaget for hele kyststien på Lista.

Smitteverntiltak:

  • Som følge av gjeldende forskrift for smittevern, kan vi ikke tilby felles busstransport eller utdeling av mat eller drikke.
  • Alle turer har en turleder med oversikt over gruppen i tillegg til guide.
  • Deltakere må melde fra om sin deltakelse til lister@friluftsrad.no senest dagen før, eventuelt til turleder før turen begynner.
  • Deltakere skal holde 1 m avstand, dersom de ikke tilhører samme husstand.
  • Deltakere må være uten symptomer på Covid-19.
Sidekart