Kystled Lister

Lister Friluftsråd arbeider med å opprette en kystled i de fire kystkommunene i Lister; Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal. Lister har en vakker skjærgård og det er ønskelig å gjøre denne tilgjengelig for flere gjennom tilbud om billig og enkel overnatting på noen av Listers kystperler. Per i dag jobber vi med å få igangsatt minst ett overnattingssted i hver kommune. Følg med! Vi kommer tilbake med nærmere informasjon så snart hyttene blir klargjort for overnatting.

Sidekart