Kurs i merking og vedlikehold av turstier

Lister Friluftsråd arrangerte kurs i merking og vedlikehold av turstier 5. juni på Nordberg Fort, Lista. Kurset var gratis og for alle som er involvert med opparbeiding og vedlikehold av turstier eller de som ønsker å være med på å gjøre løypenettet i Lister enda bedre i fremtiden. For mer informasjon om kurset og program se: Utvidet Kursprogram

Kursprogrammet omfattet også informasjon om ny nasjonal standard for turskilt, samt stedfesting av turstier med GPS.

“Nasjonal standard for skilting og gradering av turløyper" er det offisielle navnet på et 2-årig prosjekt som har satt seg som mål at minst 15 av de største vandredestinasjonene i Norge innen utgangen av 2012 skal ha tatt i bruk, eller vedtatt tatt i bruk, et felles informasjonssystem for vandring, sykling, langrenn og andre aktuelle aktiviteter i og rundt feriestedene våre.

Til grunn for prosjektet ligger en skiltstandard som angir form og innhold på startskilt og retningsvisere, og et graderingssystem som bygger på de fire graderingene som brukes både nasjonalt og internasjonalt om vinteren: Grønn, blå, rød og svart løype.

Fire gode grunner til å satse på merking og gradering:

  • Tilrettelegge for gode naturopplevelser for alle
  • Hjelpe brukerne til å velge hensiktsmessige turer ut ifra egne forutsetninger (viktig for gleden ved turen!)
  • Tilrettelegge for styrt ferdsel i nærområdene til destinasjonene (vern, miljø, lokale hensyn)
  • Godt planleggingsverktøy for å sikre et nettverk av varierte stier som ledd i å styrke attraktiviteten til en destinasjon eller et naturområde

Les mer her: Håndbok for skilting og gradering

Sidekart