Kitecamp på Lista

Helgen 29. - 31. august arrangerte Fluid, i samarbeid med Lister Friluftsråd, en kitecamp på Lista. På campen var det tilbud om ulike workshops med kite i bølger, kiterace og kite freestyle. I tillegg var det tilbud om nybegynnerkurs i kiting. På campen ble det konkludert at Lista i aller høyeste grad kan utfordre Jæren som Norges beste kitested. Les mer om kitecampen i omtale i Lister24: Kitecamp på Lista

Sidekart