Kitecamp 31. august på Nesheim/Kviljo kl. 11.00

Det meste av aktivitet i forbindelse med kitecamp søndag 31. august vil foregå på Nesheim/Kviljo. Sving av fra Rv43 mot Nesheim og travbanen. Parkering ved travbanen.

Sidekart