Gratis utlån av kanoer

Oppoftsvannet er forholdsvis smalt og strekker seg 4,5 km fra Svindal til Oppofte.
Laundalstrand ligger idyllisk til i midtre del og egner seg godt til rekreasjon, kanopadling og fiske.
Her er det tilrettelagt med flytebrygge og 3 kanoer som fritt kan brukes av alle som måtte ønske det!
Adkomst via Laundal. Herfra følger man bekken nedover (ca 0,8 km) til Laundalstrand.

Sidekart