Jubileumstur til Hamrevarden

Søndag 9. september inviterte Ingvald Tjørnhom til jubileumstur til Hamrevarden i Kvinesdal. På turen var det også 'Sportsandakt'. Grunnlaget for jubileumsturen var at i 2011 hadde Friluftsrådenes Landsforbund 25-årsjubileum. I den anledning ble alle de 20 friluftsrådene i Norge invitert til å presentere friluftsperler fra sin region. Mellomheia i Kvinesdal ble utpekt til et av jubileumsområdene i Lister. Ingvald Tjørnhom har laget en flott artikkel om Mellomheias naturgrunnlag og kulturhistorie som kan lese her: Mellomheia i Kvinesdal.

Sidekart