Godt nytt Friluftslivets År 2015!

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Klima- og miljødepartementet er prosjekteier. Overordnet mål med året er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Små turer gir store opplevelser! I 2015 kommer nærmiljøet til å være et viktig satsningsområde. Friluftslivet skal også være enkelt og tilgjengelig. Videre vil synliggjøring av ulike friluftsmuligheter være et viktig mål for året.

Sidekart