Friluftslivpolitiker

Alle folkevalgte er viktige friluftslivpolitikere. Styret i Lister Friluftsråd består av representanter valgt av kommunestyrene i de seks Listerkommunene. Gjennom dette sikres folkevalgt styring med friluftsrådets virksomhet, samt prioritering av oppgaver og økonomi. Vi har laget en folder som presenterer noen av de viktigste oppgavene kommunepolitikerene har i forhold til friluftsliv: Friluftslivpolitiker

Sidekart