Fellesmøte om turstier i Farsund

Lister Friluftsråd og Farsund kommune inviterte turgåere og friluftsinteresserte til fellesmøte om turstier i Farsund torsdag 18. oktober i Kantina på Husan. Formålet med møtet var å danne en dugnadsgruppe, samt å ha et samlingspunkt for lag/foreninger som ønsker å merke og vedlikeholde stier. Totalt var det 17 stykker med på møtet og alle ønsket å være med i dugnadsgruppen for Farsund. Dersom du ønsker å bidra til å gjøre løypenettet i Farsund enda bedre eller har innspill til turstier ta kontakt med Lister Friluftsråd på telefon 97 13 27 28.

Sidekart