Endringer i friluftsloven åpner for mer friluftsliv

Endringer i friluftsloven som gjelder fra 1. januar 2012 utvider og presiserer allemannsretten. For eksempel har skogplantefelt gått over fra å være innmark til å bli utmark. I tillegg gjør lovendringene det mulig å ferdes på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.
 
Les mer: Lovendringer åpner for mer friluftsliv

Sidekart