Brosjyre Ordførerens Tur

I løpet av 2012 har de seks ordførerne i Lister invitert alle med på tur. Med stolthet har de vist frem noen av de fantastiske friluftsmulighetene som finnes i regionen. Alle turene er nå samlet i en brosjyre. Brosjyren er gratis og lagt ut på bl.a. turistkontorer og på kommunenes servicekontorer, samt andre utvalgte steder. I brosjyren finner du detaljert turbeskivelse, samt adkomst til utvalgte turer i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. I tillegg gir brosjyren flere andre turtips. Brosjyren er en flott inspirasjonskilde til turer i Lister. Du kan lese i brosjyren her: Ordførerens tur. Neste ordførerns tur-brosjyre kommer i 2016.

Sidekart