Friluftsliv på statsbudsjettet 2017

Økning av tilskudd til friluftsliv på forslag til statsbudsjettet for 2017 er på 20 millioner.

Se mer på www.friluftsrad.no

Sidekart