Årsmelding 2021

Lister friluftsråd hadde med nye aktiviteter flere ansatte enn tidligere. Vi hadde flere friluftsskoler og camper enn tidligere, prosjektet Ung Ut for ungdom og oppstart av utleie av overnattingshytter på Laundal. Totalt har vi hatt 21 aktive prosjekter, blant annet er det satt opp tre gapahuker og vi har over- tatt driftsansvar for Laundal. Mange prosjekter er etter hvert godt innarbeidede.

Årsmelding 2020

I 2020 ble det bygd to friluftshytter på Laundal, og utleietilbudet på disse er planlagt til våren 2021. Ellers har det blitt gjennomført flere friluftscamper- og skoler gjennom sesongen. Det har også vært en rekke andre prosjekter som det kan leses om i årsmeldingen.

Kyststien for alle

Årsmeling 2019

I 2019 har vi startet med panteordning for tapte fiskeredskaper i tillegg til andre tiltak mot marin forsøpling, utviklet sykkelkart for hele Lister, arrangert friluftsskoler og -camp, jobbet med Laundal naturskole og arrangert lavterskelturer. Vi ble kåret til årets friluftsråd for arbeidet med kyststien på Lista og turopplegget "Kyststien for alle".

Årsmelding 2018

I 2018 var vårt eget friluftsmagasin 4 årstider, to turstoler til hver kommune - utplassert på utvalgte turmål, app'en turLister og fullføring av Turskiltprosjektet de største tiltakene.

 

Årsmelding 2017

I 2017 jobbet vi med flere informasjons-, tilretteleggings- og aktivitetstiltak. Laundal Naturskole var en av de større prosjektene.

Berrefjords EiendomÅrsmelding 2016

Lister friluftsråd har i 2016 jobbet med flere informasjons-, tilretteleggings- og aktivitetstiltak. Blant annet ble bryggeanlegget ved Berrefjords Eiendom i Flekkefjord ferdig.

Årsmelding 2015

I 2015 har Lister Friluftsråd arbeidet med Forprosjekt Lister Regionalpark, skilting av turstier, flere tilretteleggingstiltak, informasjon om regionens friluftsmuligheter på listerfriluft.no, synliggjøring nasjonalt og internasjonalt, arrangert friluftscamper og feiret Friluftslivets år 2015.

Turskilt MorsfjelletÅrsmelding 2014

I løpet av 2014 har Lister Friluftsråd arbeidet med skilting av nærmere 60 turstier i Lister, samt produksjon av informasjonstavler til turene. Videre har det vært fokus på forprosjektet Lister Regionalpark som er en samarbeidsmodell for regional utvikling. I tillegg har det blitt arbeidet med en rekke større og mindre prosjekter som du kan lese mer om i årsmeldingen.

GjensidigestiftelsenÅrsmelding 2013

I løpet av 2013 har Lister Friluftsråd blant annet igangsatt ett større skiltprosjekt finansiert gjennom midler fra GjensidigeStiftelsen. Videre har det vært arbeidet med utviklingen av Kystled Lister som er et nettverk av enkle overnattingstilbud langs kysten. I tillegg har det vært en rekke mindre prosjekter som det kan leses om i årsmeldingen:

Kanokurs i EikenÅrsmelding 2012

I 2012 har Lister Friluftsråd blant annet arrangert sti- og merkekurs, vært prosjektleder for tilrettelagt tursti fra Nordberg Fort til Penne, arrangert kurs for lærere i Læring i Friluft, produsert Turkort, m.m.

 

friluftslivpolitikerÅrsmelding 2011

I 2011 har Lister Friluftsråd bl.a. jobbet med ulike informasjons-, aktivitets- og tilretteleggingstiltak.

 

 

BarnevandrerstienÅrsmelding 2010

I 2010 har Lister Friluftsråd arbeidet med bl.a. ferdigsstillelse av turkart for Hægebostad, arrangert Naturlosturer og Ordførerens tur, arbeidet med Barnevandringsstien gjennom Kvinesdal og Hægebostad, arrangert guidekurs i Lister, m.m.

Sidekart