SETESDAL VESTHEI
OG RYFYLKEHEIENE

Landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Fjellområdet mellom Setesdal og Ryfylkes fjorder er vernet for sitt særegne heieområde, dyre- og plantelivet, kulturminnene og stølene. Dette er en del av Norges urfjell og den sørlige enden av Langfjella. Is, vann og vind har forandret området siden urtiden fra en flat steinslette til kupert terreng med daler og fjorder. Mer om verneområdet fra verneområdestyret

Villreinens område i sør

Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane er sammen med Setesdal Austhei Norges sørligste villreinområde. Villrein trenger store områder for å overleve. De flytter seg over store avstander mellom sommer- og vinterbeiter. Gamle fangstanlegg viser at det har vært villrein i dette området i lange tider. Mer om villrein i Setesdal Ryfylke

Tilgjengelige turløyper, hytter, jakt og fiske

I Lister-regionen har Sirdal, Kvinesdal og Hægebostad del i landskapsvernområdet. Av innfallsporter er Knaben i Kvinesdal, Ådneram, Suleskarveien og Hunnedalen i Sirdal de vanligste. Det er et omfattende nett av turstier og turisthytter i disse heiene, en oversikt finnes på UT.no.

Muligheter for jakt, fiske og leie av hytter i fjellet finner man på inatur.no.

Sidekart