LISTASTRENDENE

Lista har ett av Norges to største sammenhengende sanddynelandskap og landets største forekomst av observerte fuglearter. De store sammenhengende områdene med intakt kystnatur med finkornede sandstrender, rullesteinstrender, svaberg, sanddynelandskap og kystlynghei er helt unik i norsk sammenheng.

Verneområdene på Lista dekker det meste av kystlinja fra Lomsesanden ved Loshavn til Varnes fyr. Kystlinja er delt opp i områder med landskapsvern, plante- og eller dyrelivsfredning. Sjeldne og utrydningstruede planter og fuglearter har viktige livsgrunnlag her, i tillegg til at landskapet er sjeldent i norsk sammenheng.

Fuglefredningsområdene langs kysten har sammen med flere innsjøer og våtmarksområder på Lista fått internasjonal vernestatus gjennom Ramsar-konvensjonen. Sørlandets første nasjonalt autoriserte naturinformasjonssenter åpnet på Lista fyr i 2016 for å informere om nettopp våtmarkenes betydning for både fuglelivet og økosystemet vi alle er en del av. Det er mange opplevelsesmuligheter langs Listastrendene.

Selv om det er fredningsbestemmelser på de fleste områder er det likevel tillatt å surfe, vindsurfe og kite i flere områder. 

Sidekart