VEST-LISTA

Ett av Norges over 50 utvalgte kulturlandskap. Værhard og full av historie om fiske og jordbruk som går 8000 år tilbake i tid.

Kysten på Vest-Lista består av rullesteinsstrender i sør og klipper i nord, små og værharde havner, store mengder steingjerder og utallige kulturminner. Kulturlandskapet i sør er godt ivaretatt, lengre nord har mye av de åpne områdene grodd til. 

Kystlynghei og mange sjeldne og utrydningstrua planter. Mye sjøfugl og vadefugl. Fugletrekkområde.
Det er funnet bosetningsrester fra yngre steinalder og gravfelt fra jernalderen. Bautasteinen Vanen på Sausebakk er en av de mest kjente og markante. Nordberg fort og kystfortet på Varnes er bare de største bygningene av alt står igjen etter andre verdenskrig.

På Jærberget på Penne er det funnet et dusintall helleristninger og rundt 70 skålgroper fra bronsealderen. Kystveder og ei bygdeborg er også i området. Langhus er det mange av, og her er de bedre bevart enn andre steder i landet. Klyngetun finner man også.

Turstier i området er kyststien, Vondestien, Sausebakk, Pennefeltet og Varnes fyr.

 

Sidekart