INSTESTØLLØYPA

Krevende, 5,2 km

For å komme til Instestølløypa går du først inn Hønedalen eller Sesilåmitrasèen inn til bommen i Hønedalen. Følg deretter Finnstølløypa ett lite stykke for så å svinge av på Instestølløypa. Selve løypa starter ved Hønetjødn, og den begynner med en stigning, før en når toppen av Instestøl. Herfra til Ognheller er det småkupert. I påsken er det mulig å fortsette på Falkedalsløypa via Jogledalen til Fidjeland.
 
Stilart:
2 klassiske spor.

Parkering:
Haugen

Sidekart