TJØRHOM – FLESEBEKK

Middels, 3,3 km.

Fra Tjørhom til Flesebekk er det variabel stigning hele veien. Vær forsiktig når en krysser bro over Sira, det er ikke rekkverk.

Stilart:
2 klassiske spor med skøyting i midten

Parkering:
Tjørhom grendehus
 

Sidekart